proj zajec naglowek

40 uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych i Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz 40 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych zostanie objetych projektem „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie bliżej rynku pracy”. W ramach projekty każdy uczestnik weźmie udział w szkoleń na kursach spawania w metodzie MAG 135. Ponadto uczniowie odbędą miesięczne staże i praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach gdzie nie tylko podniosą swoje kompetencje zawodowe ale też będą otrzymywać stypendium stażowe. Kolejny element realizowanego projektu stanowią zajęcia z doradztwa zawodowego, których głównym celem jest zaplanowanie przebiegu własnej ścieżki kariery zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Temu celowi mają służyć też zaplanowane wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców w regionie. Wszystkie zaplanowane działania związane z realizacją tego projektu mają za zadanie podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego prowadzonego w naszej placówce.

Wiecej informacji można uzyskać w biurze projektu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

proj zajec stopka