Lista uczniów biorących udział w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” z podziałem na grupy:

GRUPA I
1. Szymon Banaś
2. Angelika Głodek
3. Weronika Sandra Grabda
4. Anita Janik
5. Daria Kaczmarczyk
6. Ewelina Karek
7. Dawid Lebioda
8. Małgorzata Mroczkowska
9. Monika Sajda
10. Aleksandra Wolska

GRUPA II
1. Klaudia Gaweł
2. Katarzyna Kotwa
3. Sylwia Placha
4. Krzysztof Karol Pyza
5. Katarzyna Beata Sławska
6. Karolina Stępień
7. Anita Szczepańska
8. Aleksandra Toporowska
9. Dagmara Wasik
10. Konrad Żelaszczyk