naglowek 2016 1 PL01 KA102 025059

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europejska kuchnia na wyciągnięcie ręki - zagraniczne staże technika żywienia i usług gastronomicznych” - Hiszpania

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europejska kuchnia na wyciągnięcie ręki - zagraniczne staże technika żywienia i usług gastronomicznych” - Portugalia

Ogłaszamy nabór uczestników do projektu „Europejska kuchnia na wyciągnięcie ręki - zagraniczne staże technika żywienia i usług gastronomicznych” - Hiszpania, Portugalia