Dnia 4.09.2013 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie odbyło się spotkanie prowadzone w ramach projektu „Młodzież w działaniu” – wolontariat Europejski – Zostań wolontariuszem. Program ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Spotkanie poprowadziły osoby z Węgier, Hiszpanii i Białorusi. Przedstawiły one prezentację dotyczącą kultury, obyczajów i osobliwości krajów, z których pochodzą.

Po prezentacji młodzież mogła poznać słownictwo charakterystyczne dla języka węgierskiego, hiszpańskiego i białoruskiego. Język węgierski sprawił wszystkim dobry nastrój. W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas liceum ogólnokształcącego i technikum oraz nauczyciele uczący języka angielskiego: p. Agata Łasisz, p. Elżbieta Cheba, p. Magdalena Kidoń, p. Ewelina Zagórna.