Z początkiem listopada odwiedzamy groby naszych bliskich. Modlimy się, stawiamy chryzantemy, zapalamy znicze. Warto w tych dniach odwiedzić również te groby, o których już nikt nie pamięta. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie przystąpili do akcji sprzątania grobów żołnierskich na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Gołoszycach. Grabili liście, sprzątali zapomniane mogiły żołnierskie. Po zakończeniu prac porządkowych zapalili znicze oddając w ten sposób hołd poległym żołnierzom.

Akcja sprzątania grobów, która odbyła się 29 października. była okazją do okazania szacunku do tych, którzy już odeszli oraz zadumy nad własnym życiem.

„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie”