26 września został ustanowiony przez Radę Europy Europejskim Dniem Języków. Dzień ten ma za zadanie promowanie nauki języków obcych, nie tylko tych najbardziej popularnych, jak angielski, niemiecki, czy rosyjski, ale także języków mniejszości narodowych, które są zagrożone wyginięciem. Poprzez naukę języków obcych poznajemy jakże różnorodną kulturę europejską, możemy podróżować i w każdym miejscu na świecie czuć się jak w domu. Obchody EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW to już tradycja w naszej szkole. Co roku obchodzimy ten dzień w inny sposób, starając się zachęcić do udziału w nim jak największą liczbę osób. W tym roku nauczycielka języka angielskiego p. Elżbieta Cheba zorganizowała dla naszej młodzieży warsztaty językowe połączone z prezentacją multimedialną „Dlaczego warto uczyć się języków”, oraz quizem na temat krajów europejskich.

Końcowym efektem warsztatów było wypracowanie przez uczniów korzyści, jakie niesie ze sobą umiejętność posługiwania się językami obcymi, oraz strategii uczenia się języków. Uczniowie biorący udział w warsztatach zgodnie stwierdzili, że każdy powinien opracować sobie metodę nauki języka, która będzie dla niego najbardziej odpowiednia i oczywiście przełamać barierę językową, która jest bolączką wielu młodych ludzi. Nie bójmy się popełniać błędów, czytajmy książki w oryginale, oglądajmy filmy bez napisów – a będziemy coraz doskonalsi, chociaż „Nobody is perfect”.