Najbardziej aktualny plan z zastępstwami dostępny dla uczniów w elektronicznych dzienniczkach uczniowskich.

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ SZKOŁY ZAOCZNE

 

 Adobe PDF Logo4Plan zajęć KKZ Rol.02 semestr 1 + 2

 

 Adobe PDF Logo4Plan zajęć KKZ Rol.02 semestr 3 kurs 2 kontynuacja