DYREKCJA

 

mg 2018
Magdalena Gdowska
Dyrektor
 
 pc 2018
Piotr Cybula
Wicedyrektor

 

 

KADRA KIEROWNICZA

tomek se
   
jerzy l
       
received 525049001395288
Tomasz Sewera
kierownik szkolenia praktycznego
 
Jerzy Lulin
kierownik warsztatów szkolnych
 
Mariusz Masternak
kierownik internatu

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

M. Stepien
Małgorzata Stępień
pedagog szkolny

 

 NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY

 
Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Małgorzata Stępień
Ewelina Pietrzyk
Magdalena Szczygieł

Psycholog szkolny Katarzyna Kondas
 Język Polski

Agnieszka Dydo–Mianowska
Edyta Gwoździk 
Ewa Cybula
Marta Firmanty
Jolanta Maciąg
Magdalena Szczygieł

 Matematyka

 

Dorota Jeziorska
Sylwia Podczasi 
Jolanta Kozieł
Magdalena Czub
Przemysław Smoleń
Barbara Szewczyk
Lucyna Wiszowata

 Jezyk Angielski

 

Agata Łasisz
Magdalena Kidoń 
Elżbieta Cheba
Magdalena Jakubowska
Agnieszka Klimkowska
Małgorzata Dulna-Kot
Monika Głowacka
Ewa Słowińska
Karol Szymański
Weronika Gawlik
Anna Jakubowska

Język Niemiecki

 

Elżbieta Cheba
Marta Firmanty 
Anna Religa
Małgorzata Dulna - Kot

Język Rosyjski

 

Agata Łasisz
Magdalena Kidoń 
Magdalena Jakubowska

 

Historia

Magdalena Gdowska 
Tomasz Świątek
Małgorzata Grządziel
Karol Szymański

Biologia

 

Agnieszka Frejlich
Barbara Smoleń

Chemia

 

Iwona Winiarczyk-Kapsa
Dorota Pitek
Przemysław Smoleń

Geografia

 

Elżbieta Sabat
Małgorzata Kołodziej

Fizyka

Paweł Weselak
Magdalena Czub
Monika Kujszczyk - Dulińska

Informatyka

Tomasz Różalski
Krzysztof Waga
Paweł Weselak

Wiedza o Społeczeństwie

 

Tomasz Świątek
Szczepan Madej

Religia

 

Gustawa Skrzypczak
ks. Augustyn Łyko
ks. Paweł Solis
ks. Rafał Golonka

Podstawy Przedsiebiorczości

 

Tomasz Sewera
Sławomir Włodarczyk        Ewelina Spychaj

Ekonomia w Praktyce

 

Sławomir Włodarczyk

Edukacja dla Bezpieczeństwa/
Przysposobienie Obronne

 

Szczepan Madej

Wychowanie Fizyczne

 

Monika Masternak
Aneta Król 
Waldemar Domagała
Marek Frejlich
Robert Gubernat
Dawid Pater
Józef Komisarek

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Magdalena Gdowska
Małgorzata Stępień

Biblioteka szkolna

 

Agnieszka Zwolska

Przedmioty zawodowe w technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Patryk Szeląg
Władysław Polit
Grzegorz Popek

Przedmioty zawodowe w technikum technologii żywienia i usług gastronomicznych

 

Monika Wicha
Agnieszka Spała
Agnieszka Frejlich
Dorota Pitek

Przedmioty zawodowe w technikum logistycznym

 

Anna Religa
Magdalena Kidoń
Magdalena Jakubowska
Tomasz Sewera
Piotr Cybula
Marzena Kaczor
Edyta Nogaś
Ewelina Spychaj

Przedmioty zawodowe w technikum hotelarskim

 

Iwona Winiarczyk-Kapsa
Anna Wiśnios
Sławomir Włodarczyk
Ewelina Spychaj

Przedmioty zawodowe w technikum budowlanym

Sławomir Włodarczyk
Cezary Okulski

Przedmioty zawodowe w technikum pojazdów samochodowych oraz w klasie zawodowej o specjalności mechanik pojazdów samochodowych


Jerzy Lulin
Mariusz Kowalski
Marcin Machała
Jacek Bełczowski
Władysław Polit
Grzegorz Popek
Roman Góra
Andrzej Szczykutowicz
Tomasz Adwent
Krzysztof Waga
Mariusz Masternak

Przedmioty zawodowe w technikum reklamy: grafika i media społecznościowe

Monika Głowacka
Barbara Szewczyk

Internat


Mariusz Masternak
Ewa Urbanik
Krzysztof Łata
Anna Klimkowska
Monika Kostępska
Anna Molisak
Krzysztof Wójcik
Iwona Łukasik - Chamera