Uczniowie klasy II Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie w ramach zajeć praktycznej nauki zawodu zdobywali odznaki turystyczne w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów. System odznak turystycznych  "Opatowscy Poszukiwacze " łączy zabytki architektury regionu w jedną grę, a każdy z zabytków przypisany jest do co najmniej jednej odznaki. Bogactwo opatowskiej ziemi daje poszukiwaczom okazję do zdobycia 8 odznak, w tym poszukiwacza: architektury drewnianej  i obiektów sakralnych, które należą do specyfiki tego regionu.


W ramach gry, uczniowie mieli za zadanie odwiedzić określone miejsca i rozwiązać zagadki lub wykonać zadania oparte na spostrzegawczości, porównywaniu szczegółów architektonicznych, czy logicznego łączenia elementów na budynkach. Za każde dobrze wykonane zadanie uczestnicy otrzymywali odpowiednią odznakę. Na miano najlepszego „Opatowskiego Poszukiwacza’’ zasłużyły uczennice kl.II TOT : Agnieszka Łasak, Anna Chała, Urszula Wiącek, które przemierzyły powiat opatowski i zdobyły wszystkie odznaki.