W piątek 24 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 oraz pożegnanie absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia.  Zaproszeni  goście Starosta Opatowski pan Tomasz Staniek oraz przedstawiciel pracodawców branży budowlanej pan Leszek Kobyłecki gratulowali wszystkim uczniom wspaniałych osiągnięć.

Następnie pani dyrektor Magdalena Gdowska podziękowała za udany rok szkolny oraz życzyła wszystkim absolwentom Szkoły Branżowej I stopnia dobrego startu w dorosłe życie.  Wręczyła nagrodę dla najlepszej absolwentki Pauliny Różyckiej. W dalszej kolejności, pan Leszek Kobyłecki właściciel firmy budowlanej przyznał nagrody dwóm absolwentom Szkoły Branżowej - Damianowi Sajdzie i Adrianowi Boczarskiemu za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków na praktyce zawodowej. Później uczniowie Szkoły Branżowej pożegnali szkolny sztandar.

 Następnie pani dyrektor wręczyła wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i frekwencję. Najlepsi uczniowie z poszczególnych typów szkół: Liceum Ogólnokształcącego,Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia otrzymali wyróżnienia w postaci grawertonów za najwyższe średnie ocen. W Liceum Ogólnokształcącym został nagrodzony Konrad Góra, w Technikum Damian Dudek oraz w  Szkole Branżowej  I stopnia Dobrosława Bylinowska. Doceniono również  zaangażowanie uczniów  w konkursy poświęcone sylwetce przyszłego patrona szkoły płk. Jana Piwnika „Ponurego” oraz w ogólnopolskim konkursie „Menager ekonomii społecznej”. Młodzież na ręce pana Starosty złożyła podziękowania dla władz powiatu za wspaniałe warunki do nauki. „My, młodzież Ziemi Opatowskiej pragniemy być dumą naszego powiatu”- powiedziała uczennica Zuzanna Cebula. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor życzyła całej społeczności szkolnej bezpiecznych i udanych wakacji.