Dnia 4 czerwca grupa 20 uczniów klas Mechanizacji i Agrotroniki Rolnictwa przybyła do Ubedy, w celu odbycia praktyk zawodowych. Nazajutrz wraz z opiekunami uczniowie zwiedzali piękne stare miasto. Od poniedziałku uczniowie rozpoczęli swoje praktyki w siedzibie biura Euromind w Ubedzie.

Spotkanie rozpoczął koordynator anglojęzyczny pan Eduardo Coneso Medina od powitania uczestników oraz wygłosił prelekcję na temat kultury Hiszpanii oraz podstaw języka hiszpańskiego. Następnie pan Soriano Barcelo - opiekun i wykładowca praktyk dostarczył informacji teoretycznych na temat zastosowania dronów na plantacjach drzew oliwnych. W kolejnych dniach uczniowie, nabywali dalsze wiadomości teoretyczne oraz praktyczne z wykorzystywania drona w rolnictwie. Nasi uczniowie są w trakcie uzyskania licencji na pilota drona do 25 kg. Każdy z nich odbył próbne loty dronami, składał je, uczył się latać na symulatorze. Chłopcom zaprezentowano także pokaz dronów kaskaderskich.

Pobyt w Ubedzie to nie tylko praktyki zawodowe, ale również czas na odpoczynek i szeroko pojęty relaks. Uczniowie spędzili swój wolny czas zwiedzając miasto. Poznali najważniejsze zabytki Ubedy, lokalną kuchnię czy taniec flamenco. Młodzież uczestniczyła także w koncercie na cześć zespołu U2 oraz poznawała lokalną kuchnię na trwającym festiwalu food truckowym. Uczniowie po odbytych praktykach relaksowali się w basenie.