W dniu 8 czerwca 2022r. w Szkole na „Górce” uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki odbyli szkolenie z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Na wstępie młodzież wysłuchała prelekcji prowadzonej przez Dariusza Krzepickiego wykładowcę Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży - specjalistę w dziedzinie agrotroniki.

Druga część szkolenia miała charakter praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem trenażera w postaci podłokietnika oraz dotykowego panelu operatorskiego jakie stosowane są obecnie w najnowocześniejszych ciągnikach VALTRY. Stanowisko z trenażerem udostępniła firma „ Agrima - Maciejczyk Sp. J.” reprezentowana przez Agnieszkę Bartos – doradcę techniczno-handlowego. Nasza współpraca z firmą Agrima - regionalnym dystrybutorem VALTRY dopiero się zaczyna. Mamy zapewnienie o kolejnych szkoleniach, które pozwolą pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne przyszłych mechanizatorów rolnictwa.