W piątek 21 czerwca 2024r. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie. Uroczystość zgromadziła całą społeczność szkolną, rodziców i zaproszonych gości. Wśród gości znalazła się pani Starosta Małgorzata Jalowska, przedstawiciel Rady Rodziców - Pani Dorota Słapek. Tradycyjnie już część oficjalna rozpoczęła się wspólnym zaśpiewaniem hymnu narodowego oraz złożeniem przez przedstawicieli klas trzecich kończących uroczystej przysięgi na sztandar szkoły. Następnie głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Magdalena Gdowska. W swoim wystąpieniu dokonała podsumowania osiągnięć poszczególnych klas i uczniów, pogratulowała abiturientom ukończenia szkoły, wyraziła nadzieję, że będą dobrze wspominać lata spędzone w naszej szkole a także życzyła trafnego wyboru dalszej drogi życiowej. Głos zabrała również Pani Starosta Małgorzata Jalowska, która skierowała do młodzieży wiele ciepłych słów, życząc sukcesów na dalszej drodze zawodowej oraz Pani Dorota Słapek wyraziła wyrazy wdzięczności dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za wysiłek i trud włożony w wychowanie i nauczanie. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów przemówiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Zuzanna Cebula dziękując abiturientom za wspólnie spędzony czas, za przyjaźń, za serdeczne koleżeństwo. Natomiast przedstawiciele klas trzecich w osobach: Natalia Otylewska oraz Marcin Woźniak podziękowali dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za przekazaną wiedzę, mądrość życiową, życzliwość i troskę, Zapewnili, że choć każdy z uczniów pójdzie własną drogą, pozna nowych ludzi, rozpocznie nowe życie, to gdziekolwiek będzie, na zawsze zachowa wspomnienia z naszej szkoły. Niezwykle miłym akcentem było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów uznania najlepszym uczniom szkoły. Najlepsi uczniowie z poszczególnych typów szkół, Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia otrzymali wyróżnienia w postaci grawertonów za najwyższe średnie ocen. W Liceum Ogólnokształcącym został nagrodzony Michał Pitek, w Technikum Mateusz Góra oraz w Szkole Branżowej I stopnia Dobrosława Bylinowska. Następnie Pani Dyrektor uhonorowała dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi najzdolniejszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę w olimpiadach oraz konkursach zewnętrznych. Na zakończenie dla starszych kolegów i koleżanek wystąpili uczniowie klas branżowych i zaśpiewali piosenkę "Dni, których nie znamy" Marka Grechuty. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na spotkania w klasach, rozdanie świadectw i pożegnanie z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami. Zakończenie roku szkolnego było dużym przeżyciem dla nich samych i dla całej społeczności szkolnej.