W dniu 6 czerwca naszą szkołę odwiedziła Pani Izabela Wojarska, przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” promującego bezpieczną i higieniczną pracę oraz Prawo Pracy przeprowadziła ona spotkanie z uczniami klasy IV technikum logistycznego. Pani Izabela Wojarska w przystępny i ciekawy sposób przedstawiła kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy oraz wybrane zagadnienia z zakresu Prawa Pracy. Przyszli logistycy zostali zapoznani między innymi z zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy, formami świadczenia pracy, rodzajami umów o pracę, obowiązkami pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika oraz sposobami rozwiązywania umów o pracę. Ponadto, uczniowie zostali poinformowani o innych świadczeniach wynikających ze stosunku pracy, takich jak przerwy, odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz urlopy. Spotkanie uatrakcyjnił krótki film, który z humorem przedstawiał problematykę dotyczącą zatrudniania pracowników. Na zakończenie spotkania uczniowie rozwiązywali krzyżówkę o tematyce prawa pracy. Trzy osoby, które najszybciej uporały się z zadaniem, otrzymały upominki od Pani Izabeli Wojarskiej w postaci kubków termicznych, co spotkało się z dużym zadowoleniem młodzieży. Lekcja bardzo spodobała się uczniom, którzy już czekają na kolejne takie spotkania.