W dniu 23 maja 2024r. uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia klasy 1 Dp i 3 Dp uczestniczyli w szkoleniu z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej z inicjatywy sandomierskiego Hufca Pracy oraz z udziałem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Dzięki uprzejmości Pana Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr inż. Sylwestera Kochanowicza oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr Rafała Piątka, a także prowadzącego szkolenie mł. kpt. Wojciecha Bednarskiego nasza młodzież została przeszkolona z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznała czynności jakie należy podjąć w przypadku udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Głównym celem szkolenia był rozwój i rozpowszechnianie idei pierwszej pomocy przedmedycznej wśród młodzieży, wyposażenie w praktyczne umiejętności jej udzielania, a także zwrócenie uwagi na znaczenie pomagania innym.