Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca przedstawiciele Ochotniczego Hufca Pracy w Sandomierzu zorganizowali zawody sportowe dla klasy pierwszej 1ADp Szkoły Branżowej I stopnia z udziałem naszych nauczycieli wychowania fizycznego. Młodzież została podzielona na drużyny, których celem było wykonanie różnych ćwiczeń i zadań sportowych w jak najszybszym tempie. Do sportowych konkurencji należały między innymi ćwiczenia z piłką, przeciąganie na kocu, rzut do celu, a także przeciąganie liny. Wszystkim podczas zabawy sportowej towarzyszyła moc energii, aktywna postawa i radość. Miłą niespodzianką dla młodzieży był przewidziany przez organizatorów słodki poczęstunek.