Nauczyciele języka angielskiego zakończyli udział w projekcie „Droga do matury 2023” prowadzonym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz wydawnictwo Macmillan Education. W ciągu dwóch lat trwania projektu nasi angliści uczestniczyli w cyklu szkoleń, które miały na celu usprawnienie przygotowania uczniów do nowej matury. Ponadto, szkoła otrzymała certyfikat „Matura 2023 dla Aktywnej Szkoły”.

Certyfikat Matura 2023 dla Aktywnej Szkoły