„Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych?[...]

Ile w trudzie niustannymwspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?”

Tymi słowami przedstawiciele klas młodszych żegnali tegorocznych maturzystów.

Dzisiejsze spotkanie było szczególnie uroczyste. Stało się wspaniałą okazją do podsumowania ich pracy w ciągu kilku lat nauki, do refleksji i zadumy. Szkolne mury opuściło dziś 163 absolwentów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Hotelarstwa, Technikum Rolnictwa i Agrotroniki, Technikum Logistycznego, Technikum Pojazdów Samochodowych, oraz Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dyrektor szkoły pani Magdalena Gdowska, wicedyrektor pan Piotr Cybula, starosta opatowski pan Tomasz Staniek, przedstawiciel Rady Rodziców- pani Monika Sendrowiczoraz kadra kierownicza - pan Jerzy Lulin i pan Mariusz Masternak. Wiele ciepłych i wzruszających słów usłyszeli maturzyści od pani Magdaleny Gdowskiej - dyrektora ZS nr1 i pana starosty Tomasza Stańka, którzy wyrażając podziw dla pracy i zaangażowania młodzieży, życzyli im powodzenia na egzaminach maturalnych.

Przedstawiciele absolwentów: Gabriela Stępień, Wiktor Macios oraz Bartosz Barański składali podziękowania dyrekcji, panu staroście za ogromne wsparcie i zrozumienie oraz nauczycielom, którzy przekazywali im wiedzę i najważniejsze wartości. Wspominając chwile spędzone w szkole, młodzież skierowała pełne wdzięczności słowa do wychowawców: pani Doroty Pitek, pani Elżbiety Cheby, pani Magdaleny Kidoń, pani Jolanty Kozieł, pana Romana Góry i pana Tomasz Świątka, dziękując im za motywowanie do pracy, aby mogli pokonywać przeszkody oraz cierpliwość, dobre rady i życzliwość. Przedstawiciele klasy Liceum Służb Mundurowych skierowali swoje podziękowania za organizację wielu szkoleń, za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem do

mjr Jacka Kowalika prezesa Fundacji GROM COMBAT oraz do pani Edyty Gwoździk i pana Marka Frejlicha - nauczycieli opiekujących się tym kierunkiem.

Uroczystość pożegnania absolwentów stała się znakomitą okazję do wręczenia wielu nagród i wyróżnień za sukcesy w różnych dziedzinach. Tradycją ZS nr 1 w Opatowie jest uhonorowanie najlepszych absolwentów statuetką „PRIMUS INTER PARES”, którą w tym roku otrzymały: Natalia Łowicka i Natalia Luzak.

Samorząd Uczniowski równiez przygotował nagrody. Przewodnicząca Karolina Klusek wręczyła statuetki „Lidera” dla maturzystów najbardziej zaangażowanych w działalność samorządu oraz nagrody - niespodzienki dla reprezentantów poszczególnych kierunków.

Młodzi szkolni artyści: Oliwka Płeszka, Weronika Klusek, Julia Chała, Katarzyna Grudzień, Zuzanna Cebula, oraz Konrad Góra wprowadzili maturzystów, ich wychowawców, dyrekcję i zaproszonych gości w refleksyjny, przepełniony wzruszeniami nastrój programem poetycko- muzycznym przygotowanym prze panią Ewę Cybulę i panią Edytę Gwoździk. O wystrój sali przygotowanej na tę uroczystość zadbali pani Monika Masternak i pan Robert Gubernat.

Po oficjalnej uroczystości uczniowie udali sie ze swymi wychowawcami do sal lekcyjnych na przepełnioną wspomnieniami utrwalonymi w kadrze prezentacji uczniowskich ostatnią lekcję wychowawczą.