W dniu 21.04.2022 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia świadectw uzyskania kwalifikacji w zawodach: technikum logistyczne, technikum pojazdów samochodowych, technikum hotelarstwa, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych.

133 uczniów z sześciu klas otrzymało gratulacje oraz świadectwa z rąk pana starosty Tomasza Stańka i pani dyrektor Magdaleny Gdowskiej.

Gratulujemy serdecznie!!!