Dnia 22 marca 2024 obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, który przebiegał pod hasłem „Woda na rzecz pokoju”. Celem tegorocznych obchodów było podkreślenie korzyści płynących z gospodarki wodnej jako środka na rzecz pokoju, poprzez pokazanie efektywnych mechanizmów i narzędzi wzmacniających współpracę i zapobiegających konfliktom związanym z wodą.

O tym jak ważna jest woda, przypomnieli sobie uczniowie naszej szkoły poprzez uczestnictwo w lekcjach poświęconych tematyce znaczenia wody dla życia i gospodarki człowieka. Dla chętnych uczniów klas pierwszych licem i technikum zorganizowany został konkurs „Wiedzy o wodzie”. Test w swoim zakresem obejmował informacje m.in. z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia, a także informacje znajdujące się na oficjalnej stronie Światowego Dnia Wody.

Najwyższy wynik - I miejsce przypadło w udziale dla Huberta Świątka ucznia klasy I Liceum Służb Mundurowych, II miejsce z minimalnie niższym wynikiem zajął Fabian Bujko uczeń klasy I Technikum Logistycznego.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy wysokich wyników.