W Starostwie Powiatowym w Opatowie 18 marca odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Opatowskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniom naszej szkoły ostały przyznane następujące stypendia:
Stypendium dla Najlepszego Ucznia Szkoły 2 000,00zł przyznawane za najwyższą średnią ocen w naszej szkole przyznano uczniom:
Madejska Dominika 2 Ap
Stasiak Zuzanna 5 TŻp
Wójcik Zofia 4 LOp
Żyła Dominika 4 LOp
Stypendium za Szczególne Wyniki w Nauce to 1500,00zł za średnią ocen od 4,75 wzwyż, plus zajęcie punktowanego miejsca w olimpiadzie wiedzy/ konkursie lub znaczące osiągnięcia naukowe/branżowe dla uczniów :
Dominika Zielińska - 4 TLp
Karolina Stańczak - 4 THp
Paulina Tkaczyk – 4 TLp
Justyna Gożdziewska – 4 TLp
Nina Łucka – 5 TLa
Patrycja Wieczorek – 3 Dp
Dobrosława Bylinowska – 3 Dp
Ewelina Tomczyk – 3 Dp
Weronika Kołodziej – 3 TLp
Bartosz Klamczyński - 3 LOp
Cebula Zuzanna - 4THp
Szwagierczak Klaudia – 3 Dp
Misiołek Natalia – 4 LOp
Kozakiewicz Mateusz – 5 TLa
Wyróżnieni nagrodami rzeczowymi zostali także uczniowie ze średnimi ocen powyżej 5,1 bądź finaliści olimpiad:
Stańczak Natalia 4 TLp
Ambroziński Antoni 2 TRp
Zybała Kacper 3 TSp
Góra Mateusz 2 TLa
Mukhanova Anastasiia 2 TKa
Najdo Krystian 4 TSp
Stańczak Karol 4 TSp

W uroczystości wzięli udział nagrodzeni uczniowie, członkowie Zarządu Powiatu Opatowskiego, Dyrektorzy Szkół oraz rodzice nagrodzonych.

Gratulujemy naszej młodzieży i życzymy dalszych sukcesów!