Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie prowadzi zajęcia pozalekcyjne finansowane przez Starostę Powiatu Opatowskiego Bogusława Włodarczyka, które prowadzi instruktor samoobrony w systemie  WING CHUN Zbigniew Świąder. WING CHUN to stworzony przez Yip Mana (1893-1972) chiński system walki z wieloma bardzo agresywnymi napastnikami. Techniki są krótkie i gwałtowne, nastawione na szybką eliminację zagrożenia. System WCH opracowano z myślą o krótkim procesie nauczania na bazie stylu białego żurawia i stylu węża. Nie zawiera elementów akrobatycznych. Techniki są uniwersalne: dowolny atak - dowolna obrona, z tym, że przed rękami bronimy się rękami , a przed nogami -nogami (na ogół). Prawa i lewa strona są trenowane tak samo - jest to cecha wszystkich trzech form bez broni, formy noży motylkowych oraz formy drewnianego manekina. Ilość technik ograniczono do minimum.

Siła i skuteczność wynika ze skoordynowanej pracy całego ciała. Obrona i atak odbywają się równocześnie, a w zasadzie staramy się wyprzedzić atak przeciwnika. Liczy się siła, szybkość i dokładność ataku - celem są punkty wrażliwe i witalne. W walce należy zachować spokój, co osiągamy koordynując ruchy z oddychaniem. Aby zapobiegać zmęczeniu należy nauczyć się optymalnie napinać i rozluźniać mięśnie w czasie walki/ treningu. W nauczaniu WCH bardzo ważne są instrukcje słowne - objaśnienia technik, oraz rozwijanie wrażliwości przedramion w technikach „lepkich rąk”. Stabilność zwiększymy trenując „lepkie nogi”. Musimy zachować elastyczne ciało i elastyczny umysł, gdyż walka jest nieprzewidywalna - planowanie może być przyczyną porażki. Naszym celem ma być „niemyślenie”- opróżnienie umysłu - i zjednoczenie się z atakującym. Dzięki temu możemy wyczuć jego intencje, kolejne ruchy i wyprzedzić je. Zdajemy się na wytrenowane odruchy, czyli „mądrość ciała w walce”. Zajęcia odbywają się w czwartki o godzinie 1400.

[gallery}/2014/zajecia_samoobrona[/gallery]