Numer Projektu:
2023-1-PL01-KA121-VET-000128388

Termin realizacji projektu:
22.04.2024 - 02.05.2024

Kraje staży:
Portugalia

Beneficjenci:
16 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie