9 lutego w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyła się uroczysta inauguracja kolejnych projektów edukacyjnych „Profesjonaliści z regionu opatowskiego – podniesienie jakości szkolnictwa branżowego”. Podczas realizacji projektu, uczniowie odbędą staże u pracodawców oraz kursy i szkolenia związane ze swoim kierunkiem kształcenia. Pozwolą one na zdobycie dodatkowych uprawnień zwiększających szansę uczniów na rynku pracy. Dodatkowo zostaną zorganizowane wyjazdy studyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji projektu. Przewiduje się także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przez szkolenia i kursy doskonalące.

Drugi projekt to "Dziś Uczeń -Jutro Student". Ma on zwiększyć zainteresowanie naszych przyszłych absolwentów kierunkami nauk inżynierskich na świętokrzyskich uczelniach. Projekt prowadzony jest przez Politechnikę Świętokrzyska w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Powiatem Opatowskim. Zakłada 4 edycje, podczas których, co roku, będą rekrutowani uczniowie klas najwyższych. Działania zawarte w projekcie pozwolą uczniom na lepsze poznanie swoich predyspozycji, zainteresowań i pomoc w wyborze kierunku i uczelni, na której będą się dalej kształcić. Dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, takich, jak matematyka, fizyka czy geografia, biologia na pewno będą dla przyszłych maturzystów dodatkowych atutem w zmierzeniu się z egzaminem maturalnym.

Wizyty studyjne i branżowe dla uczniów u pracodawców związanych z popularyzacją innowacyjnych technologii, czy wyjazdowe szkolenia edukacyjne to połączenie zdobywania wiedzy z poznaniem największych i najbardziej rozwijających się firm w województwie świętokrzyskim i centr naukowych w naszym kraju. W ramach projektu "Dziś Uczeń-Jutro Student" w pierwszej edycji weźmie udział ponad 170 uczniów "Górki", a zaplanowane kolejne edycje spowodują ze ostateczna liczba beneficjentów może sięgnąć nawet 800 uczniów.