W ramach projektu „Zawodowi Zawodowcy” - „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” uczennice Technikum Hotelarstwa oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odbyły w dniach 13.09.2021r. - 08.10.2021r. czterotygodniowe praktyki zawodowe w Maladze. Organizatorem wyjazdu było stowarzyszenie PROREW.

Uczennice pracowały w hotelach i restauracjach, gdzie wykonywały swe obowiązki w dziale służby pięter, recepcji i gastronomii. Hotelarki zapoznawały się z zasadami prowadzenia hotelu i organizacji poszczególnych jego części, z nowoczesnymi metodami obsługi klienta, odbywały szereg zajęć praktycznych dedykowanych przyswojeniu umiejętności pracy w poszczególnych częściach hotelu. Praca w dziale służby pięter pozwoliła hotelarkom ćwiczyć umiejętności doboru bielizny pościelowej, materiałów informacyjnych oraz galanterii hotelowej w zależności od standardu pokoju.

Uczennice Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych nabyły i rozwinęły umiejętności związane ze swoją przyszłą profesją w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków. Młodzież pracowała w restauracjach i barach, gdzie nauczyła się wykonywać różne potrawy, w tym dania kuchni hiszpańskiej. Uczennice obydwu zawodów nauczyły się obsługiwać różne grupy klientów, przygotowywać salę konsumpcyjną, utrzymywać w czystości zastawy stołowe, sporządzać potrawy i napoje, obsługiwać urządzenia stosowane do przygotowanie napojów i potraw. Nowo nabytą umiejętnością jest współpraca w zespole, stosowanie języka obcego zawodowego w praktyce oraz wykonywanie czynności w odpowiednim tempie. Oprócz nabytych umiejętności zawodowych i językowych uczestnicy praktyk podnieśli swoje kompetencje personalne i społeczne, jak na przykład otwartość na innych, komunikatywność, umiejętność dostosowania się do odmiennych warunków życia, wzrost samodzielności i odpowiedzialności.

Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, w innej kulturze i w odmiennych zwyczajach, ucznnice otrzymały lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur, których w Hiszpanii nie brakuje. Zrozumiały dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów oraz potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na odmienność, nie zawsze dla nas zrozumiałą i często trudną do zaakceptowania.

Oprócz obowiązków związanych z odbywaniem praktyk dziewczęta miały czas również na relaks i rozrywkę, wypoczynek i odkrywanie atrakcji turystycznych, plażowanie nad Morzem Śródziemnym, spacery po uroczym mieście. Podczas pobytu w Hiszpanii uczennice oprócz pięknej Malagi zwiedziły Sewillę oraz odbyły wycieczkę do Rondy. Pobyt w Maladze minął niezwykle szybko.

Udział w praktykach oprócz poszerzenia umiejętności zawodowych przyczynił się do wzrostu zaradności i samodzielności, poczucia własnej wartości, podniesienia samooceny, co niewątpliwie posiada wpływ na rozwój osobisty i motywację do dalszej nauki, rozwijania nowych kompetencji, a w przyszłości daje szansę na znalezienie lepszej pracy.

Na zakończenie projektu uczennice i opiekunowie otrzymali certyfikaty, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe zyskują postać formalną i uznawaną przez europejskich pracodawców.