W dniu 15 grudnia 2023 r. uczniom, którzy wzięli udział w Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego z elementami wiedzy realioznawczej zostały wręczone dyplomy oraz nagrody. Wśród wyróżnionych uczniów I miejsce zajęła Paulina Tkaczyk z klasy IV Technikum Logistycznego, II miejsce Leon Zygadło z klasy II Technikum Logistycznego oraz III miejsce Maciej Pitek także z klasy l Technikum Logistycznego. Dla pozostałych uczestników organizatorzy konkursu przygotowali także drobny upominek. Konkurs składał się z dwóch części, tj. testu leksykalno - gramatycznego oraz wiedzy z zakresu geografii, historii, muzyki i jest przygotowaniem uczniów do dalszego powiatowego etapu. Opiekę merytoryczną nad konkursem objęły nauczyciele języka niemieckiego Anna Religa i Marta Firmanty.