25 października w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbył się etap szkolny II edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Tegoroczne hasło brzmi: ,,Sukces w hotelarswie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego".Głównym celem olimpiady jest m.in.: rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności hotelarskich. W olimpiadzie brało udział łącznie 7 osób z klasy III i IV. Do etapu okręgowego, który odbędzie się 13 grudnia w Krakowie zakwalifikowały się Karolina Stańczak i Karolina Szemraj. Uczennicom gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie okręgowym.