Nasza szkoła już po raz kolejny wzięła udział w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pod hasłem: „BEZPIECZNIE OD STARTU”. Konkurs jak co roku został zorganizowany przez:

  • Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
  • Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
  • Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach

Podstawowym założeniem Konkursu jest zwiększenie wśród uczniów wiadomości o bezpieczeństwie pracy i przysługujących prawach pracowniczych.

W dniu 25 października 2023 roku w Domu Rzemiosła w Kielcach odbył się etap regionalny konkursu. Został on podzielony na dwie części: pisemną i ustną. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy III Dp tj. Ewelina Tomczyk oraz Patrycja Wieczorek.

W części pisemnej uczestnicy zmagali się z testem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.

Po sprawdzeniu przez komisję konkursową części pisemnej, zostały ogłoszone jej wyniki. Do kolejnej części konkursu – etapu ustnego zakwalifikowało się sześć osób w tym nasza uczennica Patrycja Wieczorek.

Podczas części ustnej finaliści odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.

Na koniec organizatorzy podsumowali konkurs, wręczyli dyplomy, nagrody i wyróżnień dla laureatów, uczestników.

Nasza uczennica Patrycja Wieczorek w klasyfikacji ogólnej zajęła wysokie 5 miejsce w województwie – otrzymała dyplom oraz cenną nagrodę rzeczową. Ewelina Tomczyk otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową.

Gratulujemy i dziękujemy Patrycji i Ewelinie za godne reprezentowanie naszej szkoły.