W dniu 26 października 2023 r. w Szkole na „Górce” uczniowie klasy piątej Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki odbyli szkolenie z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Jest to jedna z form realizacji podstawy programowej w ramach przygotowania do egzaminu z kwalifikacji ROL.08 „Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie”. Na wstępie młodzież wysłuchała prelekcji prowadzonej przez Dariusza Krzepickiego wykładowcę Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży - specjalistę w dziedzinie agrotroniki w firmie VALTRA.

Druga cześć szkolenia miała charakter praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem trenażera w postaci podłokietnika oraz dotykowego panelu operatorskiego jakie stosowane są obecnie w najnowocześniejszych ciągnikach VALTRY. Stanowisko z trenażerem udostępniła firma „RAIFFEISEN WAREN” z Gojcowa reprezentowana przez Marcina Króla oraz Karola Kłonicę, którzy prowadzili szkolenie praktyczne. Życzymy piątoklasistom jak najlepszych wyników na egzaminie w styczniu.