Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia im. płk Jana Piwnika „PONUREGO” w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbywają darmowe kursy operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Po odbyciu zajęć teoretycznych i praktycznych , przystąpią do egzaminu UDT. Zajęcia odbywają się w ramach realizacji rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła”; Zadanie: „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle” realizowanego przez Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie z uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia w Opatowie.