W dniu 15.12.21 r. uczniowie klas logistycznych uczestniczyli w edukacyjnym spotkaniu online z pracownikiem Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Kielcach - Panem Łukaszem Pastuszyńskim.

Młodzież otrzymała wiedzę na temat historii pieniądza oraz tego, jak odróżnić banknoty prawdziwe od fałszywych. Ponadto prowadzący spotkanie omówił różne sposoby płatności ,zwracając uwagę na sytuację związana z pandemia Covid - 19. Bardzo dziękujemy Panu Łukaszowi Pastuszyńskiemu za ciekawe spotkanie.