W piątek 23 czerwca w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 oraz pożegnanie absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia.  Zaproszeni goście wicestarosta opatowski pani Małgorzata Jalowska oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani |Jolanta Baran pogratulowały wszystkim uczniom wspaniałych osiągnięć. Następnie pani dyrektor Magdalena Gdowska podziękowała za udany rok szkolny oraz życzyła wszystkim absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia dobrego startu w dorosłe życie.  Później wyróżnionym uczniom zostały wręczone nagrody i dyplomy za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i frekwencję. Najlepsi uczniowie z poszczególnych typów szkół, Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia otrzymali wyróżnienia w postaci grawertonów za najwyższe średnie ocen. W Liceum Ogólnokształcącym zostały nagrodzone Dominika Żyła i Zofia Wójcik, w Technikum Zuzanna Stasiak oraz w  Szkole Branżowej I stopnia Dominika Madejska. Rada Rodziców ufundowała nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim – Zofii Wójcik oraz Mateusza Kozakiewicza. Młodzież na ręce pani Starosty złożyła podziękowania dla władz powiatu za stworzenie wspaniałych warunków do nauki. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor życzyła całej społeczności szkolnej bezpiecznych i udanych wakacji.