I pomyśl, jakie to dziwne,

że Bóg miał lata dziecinne,

matkę, osiołka, Betlejem.

ks. Jan Twardowski

Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny uczestniczyli w akcji „Kartka bożonarodzeniowa dla Seniora”, zorganizowanej w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu. W tym roku, oprócz samodzielnie wykonanych kartek z życzeniami świątecznymi, seniorzy zostali obdarowani symbolicznym siankiem oraz pierniczkami, które przygotowali uczniowie pierwszej klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Takie działania uczą kultywowania tradycji, a przede wszystkim wrażliwości i empatii wobec osób starszych.