Uczniowie Liceum Służb Mundurowych cały rok przygotowują się do najważniejszego święta, jakim jest uroczystość złożenia przysięgi, która jest zwieńczeniem cyklu szkoleń, w których uczestniczą od początku rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół nr1 w Opatowie. W przepięknej leśnej scenerii u ponóża Szczytniaka w Górach Świętokrzyskich uczniowie klas pierwszych Liceum Służb Mundurowych złożyli uroczystą Przysięgę na sztandar szkoły. To wydarzenie odbyło się w przepięknym miejscu o znaczeniu symbolicznym, ponieważ podczas II wojny światowej było to jedno z miejsc stacjonowania płk Jana Piwnika „Ponurego” – patrona szkoły. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie:starosta opatowski pan Tomasz Staniek, wójt Gminy Waśniów pan Jan Gajewski, mjr Jacek Kowalik - prezes Fundacji GROM COMBAT, operator JW GROM w stanie spoczynku, ks. płk Jan Mikos- gospodarz tego miejsca, bratanica „Ponurego” pani Teresa Piwnik, st sierż. szt. Marcin Sikora były operator JW GROM, mjr Krzysztof Koseńczuk reprezentujący Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Kielcach płka Jarosława Molisaka, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu ppłk Janusz Głodowski, chor. Daniel Zdyb, sierż. Marcin Łygaś oraz kpr. Daniel Szczucki reprezentujący Batalion Radiotechniczny w Sandomierzu, st. kpr. Monika Klusek reprezentująca Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach ppłka Jacka Lagierskiego, mjr Krzysztof Stępniewski ze 102 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sandomierzu, oficer prasowy mł. asp. Katarzyna Czesny- Wójcik oraz nadkom. Krzysztof Adamski reprezentujący Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie podinsp. Wojciecha Szymczaka, pan Mariusz Baran Barański ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, państwo Monika i Damian Żabiccy ze Stowarzyszenia Pamięci Ponury- Nurt, dyrektor Zespołu Szkół nr1 w Opatowie pani Magdalena Gdowska oraz kierownik Warsztatów Szkolnych pan Jerzy Lulin. Na przysięgę licznie przybyli też rodzice, dziadkowie i rodzeństwo uczniów klas pierwszych Liceum Służb Mundurowych oraz wychowawcy i nauczyciele pani Edyta Gwoździk, pan Marek Frejlich, pan Józef Komisarek, pani Marzena Kaczor, pan Tomasz Świątek oraz pan Paweł Weselak. Otoczenie wysokich drzew, które były świadkami wielu ważnych wydarzeń, płonące ognisko i powiewająca biało- czerwona flaga naszej ojczyzny wprowadziły wszystkich zebranych w niezwykły klimat zadumy i powagi. Po wypowiedzeniu słów przysięgi, kadeci otrzymali orzełki, które odtąd będą z dumą mogli nosić na swoich czapkach. Uroczystość poprowadzili Agnieszka Bocheńska, Bartosz Klamczyński i Jakub Duda- uczniowie starszych klas mundurowych, którzy rok temu sami ze wzruszeniem powtarzali Rotę Ślubowania. Teraz z ogromną dumą przekazali swym młodym koleżankom i kolegom słowa:„Jako uczniowie klas mundurowych czujemy się dziś spadkobiercami spuścizny naszych przodków bohatersko walczących o wolność naszej ojczyzny. Dlatego ze szczególną czcią odnosimy się do przeszłości naszego kraju, pamiętając o ludziach, którym zawdzięczamy wolność”. Odwołali się także do bohaterskiej postawy Cichociemnych- spadochroniarzy Armii Krajowej, których imię nosi elitarna jednostka Grom, z której wywodzą się major Jacek Kowalik oraz st. sierż. szt. Marcin Sikora. Odwołali się również do wyjątkowej osoby, bardzo bliskiej sercom uczniów mundurówki i całej społeczności Zespołu Szkół nr1 w Opatowie- płk Jana Piwnika „Ponurego”, który od września jest patronem ZS nr1 w Opatowie. Piosenk „Gdzie są kwiaty” wykonana przez uczennicę Klaudię Moskal była przepięknym akcentem upamiętniającym tego bohatera Gór Świętokrzyskich i jego żołnierzy. Pan mjr Jacek Kowalik, pani dyr Magdalena Gdowska i pan starosta Tomasz Staniek podkreślali w swych wystąpieniach, jak ważnym wydarzeniem w życiu uczniów klas mundurowych jest przysięga stanowiąca zwieńczenie całorocznych przygotowań. Wrazili także nadzieję, że w przyszłości wielu spośród tych uczniów zwiąże swoje dorosłe życie z pracą w służbach mundurowych, tak jak ich starsi koledzy. Data przysięgi nie była przypadkowa, zbiegły się w niej bowiem odwołania do ważnych dla uczniów mundurówki wydarzeń - 13 czerwca swoje święto obchodziła JW GROM , w której przez wiele lat służył mjr Jacek Kowalik i wielu innych znakomitych operatorów, których uczniowie mieli okazję poznać, 16 czerwca minęła 79 rocznicy śmierci bohatera Gór Świętokrzyskich płk Jana Piwnika „Ponurego”, o którym pamięć czczą uczniowie ze szkoły „na górce”. Zwieńczeniem uroczystości były listy gratulacyjne złożone na ręce pani dyrektor. Pani Magdalena Gdowska podziękowała instruktorom za poświęcany im czas oraz wspieranie działań służących rozwojowi i promowaniu klas mundurowych ZS nr 1 w Opatowie.