08-09 grudnia 2021 roku uczniowie klas: Technikum Hotelarstwa, Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych, Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, udali się na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Wycieczka została zorganizowana dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzenia Muzeum Więzienia Pawiak – miejsca masowych zbrodni w latach 1939-1944. Następnie udaliśmy się do Muzeum Walki i Męczeństwa przy alei Szucha, gdzie mieścił się areszt śledczy Tajnej Policji Państwowej Gestapo. Kolejnym punktem zwiedzania stolicy była wizyta na Starym Mieście, gdzie przy placu Zamkowym 4 znajduje się barokowo-klasycystyczny Zamek Królewski – pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, od XVI w. siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu, a obecnie pełni funkcję muzealną i reprezentacyjną. Z zachwytem patrzyliśmy na kolumnę Zygmunta III Wazy , najstarszy świecki pomnik w Polsce. Stamtąd powędrowaliśmy na ul. Świętojańską, przy której mieści się Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela. Następnie zwiedziliśmy Rynek Starego Miasta oraz Barbakan, kolejno przemieszczaliśmy się w kierunku Pomnika Małego Powstańca. Krakowskim Przedmieściem doszliśmy do Grobu Nieznanego Żołnierza i tam uczestniczyliśmy w uroczystej zmianie warty. Podziwialiśmy Pałac Prezydencki i znajdujące się na trasie naszej wędrówki pomniki ( Powstania Warszawskiego, Jana Kilińskiego, Małego Powstańca, Syrenki Warszawskiej na Rynku Starego Miasta), kolejno realizowaliśmy program wycieczki.

Gdy zapadł zmierzch pojechaliśmy do Królewskiego Ogrodu Światła przy Muzeum Pałacu Króla Jan III w Wilanowie gdzie rozpościera się Zimowy Ogród, a prowadzi do niego 75 metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna. Na dziedzińcu rozświetlona pergola, aleje obsadzone pnączami i rozkwitające światłem drzewka pomarańczowe. Świetlista rama obrazu z pałacem w tle zachęca zwiedzających do magicznych zdjęć. Z dziecięcą radością kręciliśmy się na karuzeli mieniącej się setkami ciepłych świateł.
Pełni wrażeń dotarliśmy do 3- gwiazdkowego hotelu Portos.
Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania zabytkowego Cmentarza Wojskowego na Powązkach z początku XX w. Odwiedziliśmy kwatery żołnierzy, którzy walczyli w polskich powstaniach, a także w I i II Wojnie Światowej. Jest to najbardziej patriotyczna nekropolia w stolicy. Sama nazwa cmentarza upamiętnia tych, którzy zginęli walcząc za Ojczyznę. Na cmentarzu zatrzymaliśmy się przy kwaterze Ł „Na Łączce” gdzie oddaliśmy hołd zamordowanym przez Urząd Bezpieczeństwa. Odwiedziliśmy symboliczną „Dolinkę Katyńską”, liczne tablice pamiątkowe i pomnik Gloria Victis. Jednak nie tylko żołnierze spoczywają na tym cmentarzu. Obecnie odbywają się tu pochówki znanych i zasłużonych osobistości. Kolejnym miejscem zwiedzania były Stare Powązki, 200- letnia nekropolia, miejsce spoczynku wielu znakomitych Polaków. Nigdzie w Polsce nie znajdziemy tylu grobowców pisarzy, poetów, aktorów, naukowców, polityków czy artystów. Zwróciliśmy uwagę na symbolikę zapisaną w powązkowskich rzeźbach nagrobnych.

Kolejnym miejscem naszych odwiedzin było Muzeum POLIN, które dokumentuje wielowiekową historię Żydów w Polsce. Tysiąc lat od średniowiecza do współczesności. Muzeum Historii Żydów Polskich powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i jest jedną z pierwszych instytucji kultury utworzonych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Muzeum nie koncentruje swego przekazu na II wojnie światowej i Holokauście, ale opisuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Program muzeum realizuje model nowoczesnego muzealnictwa, w którym działalność wystawiennicza i naukowa łączy się z bogatym programem kulturalnym i edukacyjnym. We wrześniu 2014 Muzeum dodało do swojej nazwy słowo „Polin” („Polska” w języku hebrajskim), nawiązujące do legendy o przybyciu Żydów do Polski („Polin” – tutaj odpoczniesz).
Całość tego dnia dopełnił przejazd Traktem Królewskim: m. in. alejami Ujazdowskimi i Nowym Światem. Ponadto mogliśmy zobaczyć budynki ambasady, Sejmu i Senat, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa oraz urzędy państwowe.
Wzbogaceni wiedzą historyczno - patriotyczną, zachwyceni świetlnymi iluminacjami i bajkowymi dekoracjami bożonanodzeniowymi Warszawy, wróciliśmy do naszego pięknego Opatowa, planując kolejną edukacyjną wycieczkę.