W dniach 8-9 grudnia 2021r. dwie grupy klas Technikum Logistycznego- 1tlp i 3tla oraz 2tlp i 3tlb,wraz z opiekunami, odbyły wycieczkę branżową do Potru Lotniczego "Rzeszow-Jasionka". Na początku uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w porcie lotniczym. Młodzież miala możliwość obserwacji startu samolotu,co zrobiło na nich wielkie wrażenie.

Największe emocje wzbudziła jednak kontrola bezpieczeństwa, której zostali poddani wszyscy uczestnicy wycieczki. Następnie na terenie Lotniskowej Slużby Ratowniczo-Gaśniczej logistycy dowiedzieli się na temat obowiazków strażaków oraz mogli zobaczyć sprzęt i pojazdy gaśnicze. Potr Lotniczy "Rzeszow-Jasionka"jako jeden z nielicznych posiada tak dobrze zaopatrzoną bazę. Sprzed budynku Lotniskowej Sluzby Ratowniczo-Gaśniczej,autokarem portowym, uczestnicy wycieczki przenieśli się pod zaplecze techniczne portu, gdzie mogli zobaczyć ogromne hangary, sprzęt i pojazdy, które są do dyspozycji Działu Utrzymania Lotniska. Dzięki życzliwości pracowników i prezesa zarządu młodzież miała możliwość zobaczenia z bliska samolotu Antonow. Jest to jeden z najcięższych i największych samolotów, produkcji radzieckiej. Jego widok wzbudził wielkie zainteresowanie młodych logistyków. Nagrodą po pelnym emocji dniu była emisja filmu w kinie Helios z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa. Dyrekcja,opiekunowie oraz młodzież z klas logistycznych serdecznie dziękują Panu Prezesowi Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" oraz wszystkim pracownikom za miłe przyjęcie oraz możliwość odbycia tak ciekawej wycieczki branżowej.