,, Czas rozwinąć skrzydła…’’ -te słowa stały się mottem dzisiejszej uroczystości pożegnania kolejnego rocznika absolwentów Zespołu Szkół nr1 w Opatowie. Przedstawiciele maturzystów Sylwia Kurasińska i Konrad Góra ostani raz wystąpili jako konferansjerzy szkolnej akademii. Niezwykle wzruszająco zabrzmiały słowa poety K.I.Gałczyńskiego, którymi żegnali się ze swoimi szkolnymi przyjaciółmi:
''Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?[...]
Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?[...]''

Na tę wyjątkową uroczystość przybyli zaproszeni goście: starosta Powiatu Opatowskiego pan Tomasz Staniek, wicestarosta pani Małgorzata Jalowska, bratanica patrona szkoły płk Jana Piwnika ,, Ponurego’’pani Teresa Piwnik, dyrektor szkoły pani Magdalena Gdowska, wicedyrektor Piotr Cybula, kadra kireownicza, wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele, absolwenci i ich rodzice oraz przedstawiciele klas młodszych. Bardzo ważnym momentem było wręczanie absolwentom nagród i dyplomów za najlepsze wyniki w nauce, znakomitą frekwencję, zaangażowanie w życie szkoły oraz godne jej reprezentowanie. Szczególnym uhonorowaniem absolwentów jest tytuł ''Primus Inter Pares'' przyznawany wraz ze statuetką uczniom klas maturalnych, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w całym cyklu kształcenia w ZS nr1 w Opatowie oraz wyróżniali się swoją postawą i zaangażowaniem. W roku szkolnym 2022/2023 do grona najlepszych absolwentów dołączyły kolejne dwie osoby. Zaszczytny tytuł ''Primus Inter Pares'' otrzymali Konrad Góra z klasy IV LOM i Jakub Grudzień z klasy IV TL. Wyróżniający się w nauce uczniowie, którzy uzyskali wysokie oceny otrzymali także nagrody i dyplomy . Do rąk absolwentów trafiły także nagrody rzeczowe, a otrzymali je: Damian Dudek, Konrad Góra, Jakub Grudzień, Adrian Rybak za reprezentowanie szkoły w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz szczególne zaangażowanie i realizację własnych pasji. Uczniowie uzdolnieni artystycznie: Sylwia Kurasińska, Grzegorz Kotkowski oraz Konrad Góra otrzymali sttuetki i dyplomy za działalność w Młodzieżowej Grupie Teatralnej ,, Paradoks’’ w Opatowskim Ośrodku Kultury, które wręczyła im pani Edyta Gwoździk. Absolwenci klasy mundurowej za ogromne zaangażowanie i udział w licznych szkoleniach otrzymali nagrody ufundowane przez Fundację GROM COMBAT.

Absolwenci z wielkim wzruszeniem dziękowali pani dyrektor Magdalenie Gdowskiej i panu dyrektorowi Piotrowi Cybuli za życzliwość, wspaniałe zaangażowanie w kierowaniu szkołą oraz wspieranie uczniowskich pomysłów. Wiele ciepłych słów abiturienci skierowali do swych wychowawców: pani Edyty Nogaś, pani Anny Wiśnios, pani Magdaleny Jakubowskiej, pana Pawła Weselaka i pana Marka Frejlicha, dziękując im za trud włożony w kształtowanie ich osobowości, za przekazywanie najważniejszych wartości i pokazywanie, którą drogą mają podążać. Dziękowali także wszystkim nauczycielom za wyrozumiałość, cierpliwość i przekazywaną wiedzę. Szczególnym momentem było pożegnanie ze sztandarem, a wygłoszenie słów Roty Pożegnalnej przeniosło absolwentów w świat wspomnień. Uczniowie z grupy teatralnej prowadzący uroczystość przekazali Agnieszce Bocheńskiej i Bartoszowi Klamczyńskiemu mikrofon, podkreślając, że mają godnych następców. Rzedstawiciele klas młodszych życzyli wszystkim absolwentom wspaniałych sukcesów podczas egzaminu maturalnego, dostania się na upragnione studia oraz realizacji w zdobytych zawodach. W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Zuzanna Cebula, która z ogromnym wzruszeniem pożegnała maturzystów :''Do zobaczenia w dorosłym życiu na innej drodze, na innym szlaku[...]''.