Dzień Edukacji Narodowej i uroczyste ślubowania klas pierwszych Zespołu Szkół nr1 w Opatowie Tradycją ZS nr 1 w Opatowie jest połączenie obchodów Dnia Edukacji Narodowej ze Ślubowaniem klas pierwszych. Dzień ten zawsze ma niezwykle uroczysty i podniosły charakter. Tym razem dyrekcja, nauczyciele i uczniowie przybyli z tej okazji do Opatowskiego Ośrodka Kultury.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Gabriela Stępień i Wiktor Macios powitali zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość: panią Małgorzatą Jalowską- wicestarostę opatowskiego, panią Longinę Ordon - dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury, panią Annę Stępień - przewodniczącą Rady Rodziców, panią Magdalenę Gdowską - dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie oraz kadrę kierowniczą pana Tomasza Sewerę - kierownika szkolenia praktycznego i pana Mariusza Masternaka - kierownika Internatu. Słowa powitania zostały skierowane także do uczniów klas pierwszych oraz ich wychowawców: pani Edyty Gwoździk, pani Iwony Winiarczyk-Kapsy, pani Magdaleny Czub, pani Moniki Masternak, pani Elżbiety Sabat oraz pani Magdaleny Szczygieł. W pierwszej części spotkania przedstawiciele klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych, Technikum Hotelarstwa, Technikum Logistycznego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Pojazdów Samochodowych, Technikum Budowlanego, Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Szkoły Branżowej I stopnia złożyli uroczystą przysięgę i w ten syboliczny sposób stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Niezwykle ciepłe słowa skierowała do uczniów pani dyrektor Magdalena Gdowska, która podziękowała młodzieży za wybór Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie i życzyła im sukcesów i jak najlepszych osiągnięć w nauce. Kolejnym ważnym elementem tej uroczystości było wręczenie nagród nauczycielom, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w swojej pracy. Nagrody dyrektora szkoły otrzymali: pani Dorota Jeziorska, pani Agnieszka Klimkowska, pani Katarzyna Smolarska, pan Mariusz Kowalski, pan Roman Góra oraz pan Paweł Weselak. Natomiast pani Małgorzata Jalowska wręczyła nagrodę starosty panu Tomaszowi Sewerze oraz stypendium starosty dla najlepszego ucznia - Katarzynie Rusieckiej z klasy III technikum żywieniowego. Pani wicestarosta w swoim wystąpieniu podkresliła ogromną pracę i zaangażowanie nauczycieli ZS nr 1 w Opatowie, które sprawia, że każdego roku bardzo wielu absolwentów szkół podstawowych wybiera właśnie tę szkołę, aby w niej kontynuować swoją naukę. Jednocześnie podkresliła, że szkoła „na górce” znakomicie wykorzystuje środki zewnętrzne uczesnicząc w projektach takich jak min. Erasmus dzięki którym młodzież wyjeżdża do Hiszpanii, Portugalii czy Włoch, aby ponosić swoje kwalifikacje, poszerzać umiejętności i zdobywać doświadczenie zawodowe. Po zakończonej części oficjalnej młodzi artyści przenieśli publiczność w klimat lat dwudziestych i trzydziestych. Panie w pięknych sukniach, sznurach pereł i szalach z piór, gustownych fryzurach, eleganccy panowie w zabawnych scenkach i piosenkach przybliżyli widzom tamtą epokę. Szczególną atmosferę podkreślała odpowiednio dobrana muzyka oraz dekoracje znajdujące się na scenie. W programie wystąpili: aktorzy - Zuzanna Cebula, Sylwia Kuracińska, Konrad Góra, Karolina Słowik, Martyna Stępień, Karolina Stańczak, Karolina Szemraj, Bianka Forma, Gabriel Czernek, Wiktorian Nadziałek, Natalia Majka, Gabriela Janicka; tancerze: Mateusz Pawłowski, Dawid Sendrowicz, Dawid Małaczek, Jakub Oleksiak, Cyprian Gajewski, Dominik Kwiecień, Marcel Maziarz, Aleksandra Staniszewska, Karolina Klusek; wokalistki - Wiktoria Rucińska i Weronika Klusek. Uczennice Technikum Hotelarstwa, które realizują innowację kosmetyczną wykorzystały zdobyte przez siebie umiejętności i w trakcie programu artystycznego dokonały metamorfozy jednej z artystek. Ten barwny, zabawny i elegancki spektakl przypadł do gustu zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz zaproszonym gościom, którzy okazali zadowolenie i nagrodzili artystów wielkimi brawami. Program został przygotowany pod czujnymn okiem pani Edyty Gwoździk, pani Ewy Cybuli, pani Iwony Kapsy, pani Moniki Masternak, pana Cezarego Okulskiego oraz pani Katarzyny Smolarskiej, która przygotowała piękne makijaże i pani Iwony Chojnackiej, która stworzyła wspaniałe fryzury artystkom. Dyrekcja i nauczyciele składają podziękowanie pani dyrektor OOK dr Longinie Ordon za możliwość skorzystania z sali widowiskowej, a pani Beacie Piątek za pomoc w przygotowaniu dekoracji.