Twoja krew ratuje życie

W dniu 8 września 2021 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie zostanie przeprowadzona akcja honorowego oddawania krwi. W dniu tym przyjedzie Ekipa Wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Zapewniamy sprawny i bezpieczny przebieg akcji dostosowany do wymogów sanitarnych także związanych z COVID-19. Wszystkich chętnych do tej formy pomocy pacjentom i ofiarom wypadków serdecznie zapraszamy. Początek akcji planowany jest na godzinę 9.00. Nad przebiegiem i organizacją akcji czuwać będzie młodzież szkolnego koła PCK wraz z opiekunem.