W piątek 25 czerwca 2021r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyła się akademia kończąca rok szkolny 2020/2021 oraz uroczyste pożegnanie absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia, na które przybyli zaproszeni goście: Starosta Opatowski pan Tomasz Staniek, pani Starosta Małgorzata Jalowska oraz pan Tomasz Sadak- przewodniczący rady rodziców.

Pan Starosta podkreślił bardzo wysokie wyniki w nauce licznej grupy uczniów, którym wręczył listy gratulacyjne. W gronie uhonorowanych za najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych typach szkół znaleźli się:
z Technikum Logistycznego- Damian Dudek - średnia ocen 5,71,
z Technikum Pojazdów Samochodowych - Patryk Skórski - śr. 5,25,
z Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki - Mikołaj Kasiński - śr. 4,94,
z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - Katarzyna Rusiecka - śr. 5,61,
z Technikum Hotelarskiego - Karolina Stańczak - śr - 5,55,
z Technikum Budowlanego - Mateusz Dąbrowski - śr. 5,10,
z Liceum Służb Mundurowych - Konrad Góra - śr. 5,36,
z Branżowej Szkoły I stopnia - Wiktoria Plewa  - śr. 5,09.

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół nr 1 zostali wyróżnieni także przez panią dyrektor Magdalenę Gdowską, która wręczyła grawertony za najwyższe średnie ocen w trzech typach szkół tj., Liceum Ogólnokształcącym, Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia. Te wyjątkowe nagrody zostały przyznane: w Technikum - Damianowi Dudkowi, w Liceum Służb Mundurowych - Konradowi Górze, w Szkole Branżowej I stopnia - Wiktorii Plewie.
W tym roku szkolnym nie zabrakło także uczniów, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach. Za wysiłek i wysokie lokaty gratulacje uczniom złożyła pani Starosta Małgorzata Jalowska. Nagrody otrzymali: Damian Dudek- laureat ogólnopolskiej olimpiady logistycznej oraz Stanisław Snop za zajęcie wysokiego V miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni”.
Na szczególne uznanie zasługuje liczba ponad 100 uczniów, którym pani Starosta wraz z panią Dyrektor wręczyły nagrody i świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz wysoką frekwencję, a także zaangażowanie w życie szkoły i lokalnego środowiska. Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie to duża zasługa władzy powiatu opatowskiego. Młodzież na ręce pana Starosty i pani Starosty wyraziła serdeczne podziękowania dla władz powiatu za stworzenie doskonałych warunków do nauki i rozwoju. „Nauka w naszej szkole jest prawdziwą przyjemnością i radością, ale także zobowiązaniem, by dać z siebie jak najwięcej” – powiedział uczeń Konrad Góra.

Zaproszeni goście, dyrekcja oraz przedstawiciele uczniów wyrazili podziękowania za udany rok szkolny, a także przekazali życzenia: absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia dobrego startu w dorosłe życie, a całej społeczności szkolnej bezpiecznych i udanych wakacji.