Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie: to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę Europy – Europejskim Dniem Języków. Dzień ten jest doskonałą okazją do podkreślenia różnorodności językowej naszego kontynentu, promowania nauki języków obcych, jak również pielęgnowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz wspieranie nauki języków obcych. Europejski Dzień Języków jest uroczystością, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń naszej szkoły. Dlatego też dzień 25 września był doskonałą okazją do dobrej zabawy w szkole.

Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w przygotowanie obchodów. Wraz z nauczycielką języka niemieckiego i angielskiego, p. Elżbietą Cheba, przygotowali dekorację, mającą na celu zwrócenie uwagi całej społeczności uczniowskiej na doniosłość tego wydarzenia. Uczniowie mogli obejrzeć krótką prezentację multimedialną i wysłuchać wykładu na temat różnorodności językowej w Europie. Przygotowano również quizy o krajach anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i Rosji. Każdy uczeń mógł wybrać sobie quiz zgodny z zainteresowaniami językowymi. W tym dniu panowała bardzo miła atmosfera, którą dodatkowo umilała nam muzyka w wykonaniu najbardziej znanych artystów europejskich.