Rolnictwo precyzyjne to temat szkolenia, które odbyło się 10 czerwca dla uczniów klas I i II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele firmy CLAAS pani Monika Cieniawska i pan Roman Bathelt -doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podczas szkolenia wykorzystano aplikację 365 FarmNet, którą nasi uczniowie będą stosować na zajęciach z agrotroniki.

Aktywowane aplikacje:

 • Magazyn – gospodarstwo

 • CROP VIEV – uprawa roślin

 • METEOBLUE – gospodarstwo – pogoda

 • ISO XML ( Import/Eksport)

 • Planowanie płodozmianu

Dzięki tym aplikacją można pożegnać się ze stertami papierów. Moduły te pozwalają w prosty sposób na podstawie danych satelitarnych, dokładnie monitorować rozwój roślinności na polach. W programie tworzone są mapy potencjału plonowania oraz mapy aplikacyjne, które umożliwiają precyzyjny siew i nawożenie dostosowując je do specyfiki i warunków danego miejsca na polu.

Korzyści z posiadania aplikacji to;

 • Wykrycie różnic w wegetacji upraw na polach

 • Wykorzystanie pełnego potencjału pól,

 • Redukcja materiału siewnego,

 • Uzyskanie bardziej stabilnego plonu, wyższej jakości i równomiernego dojrzewania roślin,

 • Zapewnienie optymalnego zaopatrzenia roślin w wodę i składniki odżywcze,

 • Ustalenie optymalnej kolejności zbiorów,

 • Oszczędności zasobów i pieniędzy

Aplikacja 365FarmNet to rozwiązanie dla całego gospodarstwa, optymalny przegląd danych i wygodna dokumentacja. System ten pozwala mieć maszyny pod kontrolą, zaoszczędzić czas, zoptymalizować i dokumentować uprawy, nawożenie, siew i ochronę roślin.

Młodzi rolnicy z górki podkreślali, że takie szkolenie dostarczyło im rozległej wiedzy z nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa.