Po raz kolejny z inicjatywy szkolnego koła PCK młodzież z naszej szkoły przystąpiła do kwestowania w ramach 31 Finału WOŚP. Wspomogła w ten sposób działania sztabu WOŚP przy Hufcu ZHP w Opatowie. Ponad dwudziestu naszych wolontariuszy zebrało 9869,38 złotych. Młodzież kwestowała z reguły w miejscach swojego zamieszkania. Tradycyjnie wolontariusze po rozliczeniu się ze sztabem mogli uczestniczyć w festynie w Opatowskim Domu Kultury. W tym roku środki ze zbiórki WOŚP przeznaczy na doposażenie ośrodków laboratoryjnych w ramach walki z sepsą. Wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji serdecznie dziękujemy.