Tytuł projektu: ”Zawodowi Zawodowcy”

Numer projektu:2019-1-PL01-KA102-063231

Projekt realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Wartość projektu dofinansowana z Funduszy Europejskich: 633 890,67 PLN

Konsorcjum projektu: Stowarzyszenie Prorew, Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie

Cele projektu:

 • zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w środowisku międzynarodowym przez 60 uczniów kształcących się w zawodach:

 • technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum hotelarstwa
  z ZS Nr 1 w Opatowie

 • technikum informatyczne z ZS w Ożarowie im. M. Skłodowskiej –Curie

 • poszerzenie podstawy programowej kształcenia zawodowego w dziedzinie gastronomii
  i informatyki o nowe umiejętności praktyczne,

 • dostęp do nowoczesnych technik i technologii branży gastronomicznej, informatycznej;

 • unowocześnienie procesu praktycznego zdobywania wiedzy;

 • zapewnienie atrakcyjnej formy zdobywania wiedzy praktycznej z dostępem do nowoczesnych technik i technologii z branży informatycznej, gastronomicznej;

 • zdobycie nowych kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językiem hiszpańskim zawodowym;

 • zapewnienie uczniom wsparcia w zakresie przygotowania do egzaminów zawodowych poprzez dodatkowe zajęcia praktyczne doskonalące wiedzę i umiejętności zawodowe;

 • wsparcie edukacyjne osób niepełnosprawnych oraz młodzieży z terenów wiejskich;

 • motywacja uczniów do nauki;

 • poznanie najciekawszych kulturowo i historycznie miejsc Hiszpanii.

W efekcie tych działań 60 uczniów uzyska dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność, Paszport Językowy, ECVET.

plakat zawierający powyższe informacje

Uczennice Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Hiszpanii

W ramach projektu „Zawodowi Zawodowcy” - „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” uczennice Technikum Hotelarstwa oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odbyły w dniach 13.09.2021r. - 08.10.2021r. czterotygodniowe praktyki zawodowe w Maladze. Organizatorem wyjazdu było stowarzyszenie PROREW.

Uczennice pracowały w hotelach i restauracjach, gdzie wykonywały swe obowiązki w dziale służby pięter, recepcji i gastronomii. Hotelarki zapoznawały się z zasadami prowadzenia hotelu i organizacji poszczególnych jego części, z nowoczesnymi metodami obsługi klienta, odbywały szereg zajęć praktycznych dedykowanych przyswojeniu umiejętności pracy w poszczególnych częściach hotelu. Praca w dziale służby pięter pozwoliła hotelarkom ćwiczyć umiejętności doboru bielizny pościelowej, materiałów informacyjnych oraz galanterii hotelowej w zależności od standardu pokoju.

Uczennice Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych nabyły i rozwinęły umiejętności związane ze swoją przyszłą profesją w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków. Młodzież pracowała w restauracjach i barach, gdzie nauczyła się wykonywać różne potrawy, w tym dania kuchni hiszpańskiej. Uczennice obydwu zawodów nauczyły się obsługiwać różne grupy klientów, przygotowywać salę konsumpcyjną, utrzymywać w czystości zastawy stołowe, sporządzać potrawy i napoje, obsługiwać urządzenia stosowane do przygotowanie napojów i potraw. Nowo nabytą umiejętnością jest współpraca w zespole, stosowanie języka obcego zawodowego w praktyce oraz wykonywanie czynności w odpowiednim tempie. Oprócz nabytych umiejętności zawodowych i językowych uczestnicy praktyk podnieśli swoje kompetencje personalne i społeczne, jak na przykład otwartość na innych, komunikatywność, umiejętność dostosowania się do odmiennych warunków życia, wzrost samodzielności i odpowiedzialności.

Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, w innej kulturze i w odmiennych zwyczajach, ucznnice otrzymały lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur, których w Hiszpanii nie brakuje. Zrozumiały dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów oraz potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na odmienność, nie zawsze dla nas zrozumiałą i często trudną do zaakceptowania.

Oprócz obowiązków związanych z odbywaniem praktyk dziewczęta miały czas również na relaks i rozrywkę, wypoczynek i odkrywanie atrakcji turystycznych, plażowanie nad Morzem Śródziemnym, spacery po uroczym mieście. Podczas pobytu w Hiszpanii uczennice oprócz pięknej Malagi zwiedziły Sewillę oraz odbyły wycieczkę do Rondy. Pobyt w Maladze minął niezwykle szybko.

Udział w praktykach oprócz poszerzenia umiejętności zawodowych przyczynił się do wzrostu zaradności i samodzielności, poczucia własnej wartości, podniesienia samooceny, co niewątpliwie posiada wpływ na rozwój osobisty i motywację do dalszej nauki, rozwijania nowych kompetencji, a w przyszłości daje szansę na znalezienie lepszej pracy.

Na zakończenie projektu uczennice i opiekunowie otrzymali certyfikaty, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe zyskują postać formalną i uznawaną przez europejskich pracodawców.