20 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyła się konferencja podsumowującą realizację, kolejnego już projektu praktyk zagranicznych. „Europejskie staże bez granic”. To projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Na konferencji obecny był przedstawiciel organu prowadzącego Sekretarz Powiatu, Pan Paweł Sadrak, a także Prezes Fundacji „Możesz więcej”, Pan Marcin Agatowski. Projekt przeprowadzony został dzięki wieloletniej współpracy szkoły z Fundacją „Możesz więcej” i obejmował organizację 3-tygodniowych praktyk dla 20 uczniów Technikum Budowlanego i 20 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Praktyki odbywały się w hiszpańskim mieście Ubeda. Tematem praktyk były odpowiednio „Biokonstrukcje” i „Drony w rolnictwie”. Uczniowie podczas konferencji otrzymali stosowne zaświadczenia w formie Europassu - dokumentu, umożliwiającego obywatelom Unii Europejskiej, lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. W ramach projektu zorganizowany był także staż dla grupy nauczycieli kształcenia zawodowego. Podczas konferencji społeczność szkolna, w ramach upowszechnienia projektu, otrzymała od Fundacji „Możesz więcej” drona, którego na ręce dyrektor szkoły, Pani Magdaleny Gdowskiej przekazał prezes fundacji, Pan Marcin Agatowski. To nowoczesna pomoc dydaktyczna, jaką będą mieli okazję wykorzystać w procesie edukacji nauczyciele i uczniowie szkoły. Wiedza, w jaki sposób można wykorzystać drona w nowoczesnym rolnictwie, którą podczas praktyk w Hiszpanii zdobyli uczniowie, teraz będą mogli przekazać swoim młodszym kolegom. Na zajęciach praktycznych dron będzie mógł także współpracować z oprogramowaniem geoinformtycznym. Dzięki takim zajęciom absolwenci naszej szkoły zyskają wiedzę i umiejętności jako ważny argument na europejskim rynku pracy.