W ramach realizacji rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła”; Zadanie: „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle” 15 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie z uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia w Opatowie, a także członkiem Zarządu Powiatu Opatowskiego Kazimierzem Żółtkiem. Podczas spotkania omówiono zadania wynikające ze wzajemnej współpracy szkoły z Cechem, nagrodzono najlepszych uczniów Szkoły Branżowej Dobrosławę Bylinowską oraz Piotra Kostępskiego. Uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe w postaci nowoczesnych laptopów, które przyczynią się do zdobywania wiedzy. Ponadto, szkoła otrzymała rzutnik.