Niezwykłe pożegnanie klas maturalnych odbyło się dziś w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie. Ze względu na panującą sytuacją pandemiczną młodzież nie mogła spotkać się że swoimi nauczycielami, którzy uczyli ich kilka lat, ani w tak licznym gronie, jak to miało miejsce wcześniej. Wręczanie świadectw i nagród odbywało się w grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W tym roku szkołę ukończyło 156 abiturientów z 7 klas. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli  Patrycja Kalita, Iwona Kawalec i Marcin Pyza -  uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,5, wyróżniali się w sposób szczególny swoją wzorową postawą uczniowską,  zaangażowaniem i aktywnością w życiu szkoły, godnie ją reprezentowali  podczas wielu konkursów. Dziś zostali uhonorowani nagrodą specjalną ,,Primus Inter Pares" dla wyjątkowych absolwentów, przyznawaną każdego roku przez Kapitułę i dyrekcję szkoły. Swoją obecnością zaszczycili młodzież  starostowie pan Tomasz Staniek oraz pani Małgorzata Jalowska oraz dyrektorzy szkoły pani Magdalena Gdowska i pan Piotr Cybula. Uczniowie otrzymali wiele dyplomów, nagród książkowych,  laury wdzięczności oraz statuetki za działalność artystyczną w Opatowskim Ośridku Kultury. Młodzież żegnając się dziś że szkołą podziękowała swoim wychowawcom: pani Edycie Gwoździk, pani Agnieszce Mianowskiej, pani Iwonie Kapsie panu Sławomirowi Włodarczykowi panu Piotrowi Cybuli  i panu Szczepanowi Madejowi za kilka lat wspaniałej pracy wychowawczej i dydaktycznej.