W dniu 29.04.2021 roku miała miejsce ważna uroczystość - odbiór dróg, chodników i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół nr 1 w Opatowie. Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki wsparciu i zaangażowaniu Starosty Opatowskiego, Tomasza Stańka oraz Wicestarosty, Małgorzaty Jalowskiej. Organ prowadzący dołożył wszelkich starań, aby otoczenie Szkoły stało się przyjazne, bezpieczne i funkcjonalne. 
Zakres wykonanych prac był ogromny, a wartość inwestycji przekroczyła 1 mln zł. W uroczystościach wzięli udział: Starosta – Tomasz Staniek, Wicestarosta - Małgorzata Jalowska, Radni Powiatu Opatowskiego oraz pracownicy i przedstawiciele młodzieży Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie. 
Dyrektor Szkoły, Magdalena Gdowska podziękowała władzom powiatowym  za wsparcie i realizację inwestycji. Podziękowania złożyła również przewodnicząca Samorządu Szkolnego Patrycja Kalita, która złożyła kwiaty na ręce Starosty Opatowskiego. Dzięki takiej pomocy nie tylko szkoła, ale teren wokół niej, zyskał nowy wizerunek. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz młodzież doceniają wkład i starania organu prowadzącego w rozwój szkoły, co przyczynia się do poprawy warunków pracy i nauki.

Pani Dyrektor Magdalena Gdowska wygłasza przemowę.

Pan Starosta Tomasz Staniek wygłasza przemowę.

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Patrycja Kalita wręcza Staroście Opatowskiemu Tomaszowi Stańkowi kwiaty.

Pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska wygłasza przemowę.

Starosta Tomasz Staniek oraz Wicestarosta Małgorzata Jalowska przecinają wstęgę.

Starosta Tomasz Staniek, Wicestarosta Małgorzata Jalowska, Dyrektor Magdalena Gdowska, ksiądz Rafał Golonka przecinają wstęgę.

Na zdjęciu stoją wszyscy goście obecni na uroczystości oddania nowych szkolnych parkingów