Cztery uczennice z klas technikum za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymały stypendia w ramach projektu pn. ,,Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” skierowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół kształcenia zawodowegoDziewczyny uzyskały stypendium dzięki celującym wynikom w nauce, szczególnie z przedmiotów zawodowych, języka obcego oraz informatyki. Liczył się też ich udział w projektach edukacyjnych oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach. Każda stypendystka otrzyma jednorazowo pomocą finansową w wys. 3 800 zł, z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Należy podkreślić, że domeną naszych zdolnych uczennic jest umiejętność łączenia pasji ze zdobywanym zawodem.

 

Przedstawiamy ich sylwetki:

Patrycja Kalita z 4 klasy Technikum Logistycznego potrafi świetnie łączyć naukę z pracą w Samorządzie Uczniowskim, którego kolejny rok jest przewodniczącą. Jest osobą kreatywną oraz otwartą na potrzeby innych a przez to lubianą przez całą społeczność szkolną. Największą radość sprawia jej nauka przedmiotów zawodowych oraz matematyki. Planuje studia na kierunku logistyka.

Anna Witkowska z 4 klasy Technikum Logistycznego uzyskała drugi najwyższy wynik ze wszystkich stypendystów w województwie. Udział Ani w olimpiadach zawsze kończył się dla niej sukcesem, ostatnio została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Za najwyższe wyniki w nauce został uhonorowana stypendium Prezes Rady Ministrów. Ania z przyjemnością uczy się przedmiotów zawodowych i w przyszłości zamierza studiować na kierunku logistyka.

Aleksandra Wołowska z 4 klasy Technikum Pojazdów Samochodowych przede wszystkim lubi uczyć się języka angielskiego. Jest pasjonatką kultury krajów anglojęzycznych, a także zabytkowej motoryzacji. Swoją karierę chce łączyć właśnie z tymi kierunkami. W wolnym czasie dużo czyta. Ola swoimi sukcesami pokazał, że dziewczyny też mogą uzyskać tytuł technika pojazdów samochodowych.

Katarzyna Rusiecka z 2 klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych poprzez przygotowywanie potraw wyraża swoją kreatywność, szczególnie interesuje się zdrowym odżywieniem. W przyszłości chciałaby studiować dietetykę. Pasją Kasi jest rysowanie. Wyraża poprze nie swoje emocje, relaksuje się i rozwija inwencję twórczą.

Twórcza postawa w zdobywaniu wiedzy przyczyniły się do sukcesu ambitnych dziewczyn. Gratulujemy!!!.

Aleksandra WołowskaPatrycja Kalitazalacznik1.4zalacznik1.5