W ramach współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery z Sandomierza zostało przeprowadzone szkolenie na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w klasie III technikum logistycznego, dotyczące kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży nastawionych na kreatywny rozwój w aspekcie dostosowania się do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz aspektów tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej w oparciu o własne kwalifikacje i umiejętności. Głównym celem szkolenia było wyposażenie młodzieży w umiejętności organizacji czasu własnego oraz godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych w myśl koncepcji work life balance - zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym oraz połączenie tych dwóch aktywności tak, aby stanowiły spójną całość. Młodzież z kl III technikum logistycznego aktywnie uczestniczyła w szkoleniu i zdobyła cenne wskazówki życiowe i ekonomiczne, które będą w przyszłości wartościami w życiu zawodowym i rodzinnym.